กำลังโหลด......

Designing clinical research

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Browner, Warren S.
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023
 • ISBN/ISSN: 9781975174408
 • Tags:
  • Research Design
  • Epidemiologic Methods
 • เลขเรียก:
  • NLM - WA950

Pharmacology : a patient - centered nursing process approach

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: McCuistion, Linda E.
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023
 • ISBN/ISSN: 9780323881401, 9780323793155
 • Tags:
  • Pharmaceutical Preparations -- Nurses' Instruction
  • Drug therapy -- Nurses' instruction
  • Pharmacological Phenomena -- Nurses' Instruction
 • เลขเรียก:
  • NLM - QV4

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023
 • ISBN/ISSN: 9780323793056
 • Tags:
  • Mental Disorders -- nursing
  • Psychiatric nursing -- Manual
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY160

Role development in professional nursing practice

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Masters, Kathleen
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023
 • ISBN/ISSN: 9781284233421
 • Tags:
  • Nurse's Role
  • Nursing -- trends
  • Nursing -- standards
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY16.1

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: LoBiondo-Wood, Geri
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9780323763783
 • Tags:
  • Nursing Research
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY20.5

Psychiatric nursing : contemporary practice

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Boyd, Mary Ann
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9781975161187
 • Tags:
  • Mental Disorders -- nursing
  • Psychiatric nursing -- methods
  • Nursing Care -- methods
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY160

Lehne's Pharmacology for Nursing Care

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Burchum, Jacqueline Rosenjack
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9780323825221
 • Tags:
  • Pharmacology -- Nurses' Instruction
  • Pharmaceutical Preparations -- Nurses' Instruction
  • Drug therapy -- Nurses' instruction
 • เลขเรียก:
  • NLM - QV4

Community and public health nursing : promoting the public's health

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 1/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Rector, Cherie
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9781975123048
 • Tags:
  • Community -- health -- nursing
  • Public -- health -- nursing
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY106

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 1/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Polit, Denise F.
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9781975146399
 • Tags:
  • Nursing Research
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY20.5

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 1/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Polit, Denise F.
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9781975141851
 • Tags:
  • Nursing -- Research
  • Nursing -- Research -- Evaluation
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY20.5

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 1/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: LoBiondo-Wood, Geri
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • ISBN/ISSN: 9780323762915
 • Tags:
  • Nursing Research
 • เลขเรียก:
  • NLM - WY20.5

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • ISBN/ISSN: 9789742992644